O Firmie

PPH "WENUS" jest firma istniejąca od 1993 r. w miejscowości Gródek oddalonej o 30 km od Białegostoku. Głównym profilem naszej działalności jest produkcja tarcicy z drewna iglastego. Surowiec wykorzystywany do produkcji tarcicy pochodzi z lasów Puszczy Knyszyńskiej.
Puszcza Knyszyńska to wspaniałe i rozległe lasy sosno-świerkowe o wyjątkowym mikroklimacie. Wieloletnia tradycja firmy pozwoliła zebrać nam niezbędne doświadczenie, a także poznać potrzeby odbiorców oraz sprostać ich oczekiwaniom. Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalizm i wysoką kwalifikację pracowników.
Swoją ofertę kierujemy do osób indywidualnych jak i dużych firm z obrębu całej Polski.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe "WENUS" Marek Klebus realizuje projekt „Nowa inwestycja drogą do rozwoju przedsiębiorstwa WENUS″ w ramach działania 1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000″.
Zarówno przedmiotem jak i celem projektu jest zwiększenie wydajności produkcji tartacznej, drzewnej poprzez lepszą organizację cyklu produkcyjnego, wyeliminowanie przestojów podczas rozładunku/załadunku drewna. W tym celu firma WENUS zakupiła nowoczesną maszynę wykorzystywaną do załadunku/rozładunku/przewozu na każdym etapie produkcji tarcicy i wyrobów gotowych.
- wartość projektu: 430 500,00 zł
- wkład Funduszy Europejskich: 210 000,00 zł
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe "WENUS" Marek Klebus zrealizowało projekt pn. „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa „WENUS” poprzez zakup prorozwojowej usługi doradczej″ (projekt nr RPPD.01.04.01-20-0187/19) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.4.1 „Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa (Usługi doradcze)”.
Celem projektu było skorzystanie z usługi prorozwojowej – specjalistycznej usługi doradczej (napisanie biznesplanu) w zakresie opracowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa.
- wartość projektu: 61 254,00 zł
- wkład Funduszy Europejskich: 42 330,00 zł